Процесс по делу Савченко приостановили до 15 августа

Процесс по делу Савченко приостановили до 15 августа

12.08.2015 12:16
107

Надежда Савченко

Алексей Громов