Половина завалов на пожарище ТЦ "Адмирал" в Казани разобрана

Половина завалов на пожарище ТЦ "Адмирал" в Казани разобрана

14.03.2015 10:09
425

Алексей Громов