НАТО не влиял на решение Франции по «Мистралям»

НАТО не влиял на решение Франции по «Мистралям»

26.11.2014 5:36
216

НАТО не влиял на решение Франции по «Мистралям»

Алексей Громов